Belgische zuivelsector zet sterk in op dierenwelzijn

VLAM trekt debat open met webinar en brengt inspanningen van sector in kaart

De Belgische zuivelsector doet forse inspanningen op het vlak van duurzaamheid, waaronder ook dierenwelzijn. Dat is de conclusie van het interactieve webinar rond dierenwelzijn en diergezondheid dat gisteren gehouden werd. VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, nodigde experten uit om hun visie te delen en trok het debat, met vaak gevoelige topics, open. Ook werd het bijhorende factbook ‘Naar een duurzame zuivelsector in Europa’ gelanceerd, met meer toelichting en cijfers over de inspanningen van de sector.

Webinar: debat rond dierenwelzijn
Hoe kan zuivel bijdragen aan een duurzame toekomst? Dat is jaarlijks de insteek van het symposium van de Belgische zuivelsector. Deze keer geen fysieke bijeenkomst in het Vlaams Parlement, wel een druk bijgewoonde webinar met meer dan honderd deelnemers uit de retail, academische wereld, landbouwcommissie, verschillende beleidsdomeinen, NGOs en de zuivelsector zelf. Ruben Van Gucht modereerde het gesprek.

Renaat Debergh, voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid van de brancheorganisatie MilkBe: “Dierenwelzijn in de melkveehouderij is een actueel thema. Consumenten hechten steeds meer belang aan respect voor dieren en hun welzijn. En terecht. Daarom brengt de zuivelsector zijn inspanningen in kaart, want zowel melkveehouders als zuivelverwerkers zijn vandaag steeds intensiever bezig met dierenwelzijn en diergezondheid.”

Als expert dierenwelzijn en ethiek aan de Odisee Hogeschool schetst dr. Stef Aerts een stukje geschiedenis én bekijkt hij hoe onze houding tegenover dieren zal blijven evolueren. “Eigenlijk trek je de lijn gewoon door: de gevoeligheid rond dierenwelzijn zal blijven stijgen. Maar het moet gezegd, de sector heeft een hele weg afgelegd – denk aan de toegenomen aandacht voor klauwproblemen bijvoorbeeld. Al zijn er uiteraard nog werkpunten. Zo moet de sector zich durven uitspreken over gevoelige topics, zoals de langleefbaarheid van koeien. In die zin is het webinar alvast een mooie aanzet tot een constructief debat met alle actoren.”

Anneleen Watteyn, dierenarts en onderzoekster bij ILVO, zorgde voor de wetenschappelijke insteek en stelde de Dierenwelzijn Scan voor, die melkveehouders nog meer moet sensibiliseren op vlak van dierenwelzijn en diergezondheid. Melkveehouders krijgen een score en advies op welke vlakken ze beter kunnen doen.

Je kan het webinar bekijken via deze link.

Factbook: diervriendelijke inspanningen in kaart
Tijdens het webinar stelde VLAM in primeur het derde factbook voor: ‘Naar een duurzame zuivelsector in Europa. Melkveehouders zetten sterk in op dierenwelzijn en diergezondheid’. Naast interessante cijfers en onderzoeken omvat dit factbook interviews met experten uit verschillende vakgebieden.

Het factbook biedt ook een update over de duurzaamheidsinspanningen van de zuivelsector. Sinds 2014 monitort de sector de vooruitgang in de volledige keten – van de melkproductie op de hoeve over het transport tot de melkverwerking in de zuivelfabriek. Zo bedraagt het gemiddeld aantal duurzaamheidsinitiatieven dat de Belgische melkveehouder vandaag neemt 19,9, in vergelijking met het gemiddelde van 9,4 bij de nulmeting in 2014. Wel is het aantal mogelijk te nemen initiatieven sinds toen verruimd van 35 naar 42.

Enkele belangrijke resultaten uitgelicht:

  • 71% melkveehouders voorziet in een vrije loopstal met voldoende ruimte (t.o.v. 46% in 2014)
  • 69% melkveehouders voorziet vachtverzorging voor de koeien, zoals koeborstels of een jaarlijkse scheerbeurt (t.o.v. 53% in 2014)
  • 86% melkveehouders laat de koeien rusten op een voldoende ruime, hygiënische en comfortabele ondergrond (t.o.v. 54% in 2014)
  • 83% melkveehouders werkt met een vaste dierenarts (t.o.v. 73% in 2014)
  • 37% melkveehouders produceert zelf duurzame energie, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens of met een pocketvergister
  • 44% melkveehouders maakt gebruik van alternatieve waterbronnen
  • 61% voedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (bv. van suikerindustrie of brouwerijen)

Het factbook en webinar maken deel uit van een Europese campagne die de inspanningen op het gebied van duurzaamheid van de zuivelsector onder de aandacht wil brengen. Naast België nemen ook Frankrijk, Nederland, Denemarken en Ierland deel aan deze internationale campagne.

Je kan het factbook downloaden via deze link.

Voor meer info
RCA I Sarah Coppens I +32 497 45 13 10 I [email protected] I www.rcapress.be

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.