Groene energie, regenwater en minder CO2-uitstoot in Belgische zuivelsector

VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, stelde vandaag in het Vlaams Parlement het duurzaamheidsrapport van de Belgische zuivelsector voor. Het rapport geeft een actuele stand van zaken over hoe de sector werkt aan duurzaam water- en grondstoffengebruik, aan duurzame energie en aan dierenwelzijn. Er blijkt onder meer uit dat bijna 1 op de 3 melkveehouders groene energie opwekt en bijna de helft gebruik maakt van alternatieve waterbronnen zoals regenwater.

Duurzaamheid is ook in de zuivelwereld een hot item. De sector wordt regelmatig met de vinger gewezen als het gaat om CO2-voetafdruk, de uitstoot van broeikasgassen, energie- of watergebruik… Maar de maatregelen die de sector zelf neemt om te verduurzamen, komen veel minder aan bod. Vandaar dat VLAM vandaag samen met de zuivelsector een rapport uitbrengt dat de duurzaamheidsinitiatieven in de Belgische zuivelsector in kaart brengt.

Om het rapport te presenteren, werd deze voormiddag ook een symposium georganiseerd in het Vlaams parlement, ingeleid door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Daar kregen de aanwezigen – stakeholders van de zuivelsector – het duurzaamheidsrapport in primeur te zien. Vanaf nu is het ook raadpleegbaar via de website van VLAM en via deze link: Naar een duurzame zuivelsector in Europa.

Een aantal belangrijke punten uit het rapport:

·      Bijna 30% van de melkveehouders produceert zijn eigen duurzame energie, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens. Daarnaast wordt er ook elektriciteit uit mest opgewekt.

·      41% van de melkveehouders maakt gebruik van alternatieve waterbronnen (zoals regenwater) en 57% laat zich al adviseren, via bodemanalyses, voor bemesting.

·      60% van de melkveehouders heeft vandaag een moderne stal, met grote bewegingsvrijheid voor de dieren, hygiënische ligbedden voor de koeien, ventilatie en koeborstels waar koeien zich aan kunnen borstelen

·      Als het gaat om dierenvoeding, slaagt 45% van de melkveebedrijven erin eigen ruwvoer te gebruiken en voedert 48% nevenproducten van de voedingsindustrie (bv. van de suikerindustrie of de brouwerijen)

·      Nagenoeg alle vrachtwagens voor melkophaling (92%) voldoen aan de Euro 5-emissienorm, de op één na strengste norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen.

·      De zuivelindustrie realiseerde een vermindering van zijn C02-uitstoot van 37% per 1.000 liter melk en een vermindering van 61% van het restafval, per 1.000 liter melk (tussen 2005 en 2017).

·      In Vlaanderen was de land- en tuinbouwsector in 2015 verantwoordelijk voor slechts 8% van de uitstoot van broeikasgassen. Andere sectoren scoren beduidend slechter: industrie (27%), energie (24%), transport (22%) en huishoudens (13%).

·      De uitstoot van grazende dieren (melk- en vleesvee) daalde tussen 1990 en 2015 met 12% terwijl de uitstoot van bijvoorbeeld de transportsector en handel & diensten fors steeg in diezelfde periode. Redenen daarvoor waren: een afname van de veestapel, een hogere productiviteit per dier, een beter management.

De zuivelsector zal ook de komende jaren een stand van zaken op het vlak van duurzaamheid presenteren aan zijn stakeholders. Diverse onderzoeksprojecten geven trouwens aan dat er nog verbetering mogelijk is. Zo kan de uitstoot van broeikasgassen per liter melk volgens het ILVO, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, nog met een derde dalen.

Meer informatie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Filip Salmon van communicatiebureau RCA op filip@rca.be of 0473 62 04 17. U kan altijd ook terecht bij Liliane Driesen, persverantwoordelijke van VLAM op 02 552 80 32 of liliane.driesen@vlam.be.